Menu
Merel Verzijden

Merel Verzijden

Junior HRD-adviseur bij Efteling - 3e plaats Publieksprijs

"Er ligt een uitdaging in de balans tussen de digitale wereld en het echt contact maken met elkaar. Voor mij blijven mensen altijd belangrijk in het werk."

linkedin

Mijn visie

Vraag 1: Waar zou de ultieme HR-afdeling zich mee bezig houden? En hoe is dit nu in de praktijk?

Voor mij is dat het thema: Werkgeluk. Een actueel thema dat vrijwel bij iedereen bewust of onbewust speelt. Als je kijkt hoeveel uren je in een leven werkt, is het ontzettend belangrijk om je daarin zo ‘gelukkig’ mogelijk te voelen. De AOW leeftijd is gestegen naar 67 jaar en zal de komende decennia waarschijnlijk nog hoger uitkomen. Des te meer reden voor een gezond en gelukkig (werk)leven!

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is ‘aandacht’ de sleutel. Heb aandacht voor je medewerkers, zorg voor het continue ‘echte’ gesprek waarin je vraagt hoe het met ze gaat. Ervaren ze bijvoorbeeld werkdruk of een disbalans tussen werk- en privé? Hebben ze het gevoel bij de juiste afdeling/organisatie te horen? Spreek niet alleen over de prestaties of verbeterpunten, maar kijk ook waar zijn/haar kracht ligt!

De praktijk leert dat een aantal organisaties hierin erg vooruitstrevend is, terwijl sommigen vast houden aan traditionele HR-methodieken. Dat is jammer, want inmiddels is uit onderzoek gebleken dat gelukkige medewerkers positieve effecten hebben op de organisatie. Zoals o.a. een geringe ziekteverzuimfrequentie, stijgende productiviteit en een hogere mate van betrokkenheid. Een win-win situatie voor zowel medewerker als werkgever!

Maar hoe staat het eigenlijk met jouw werkgeluk?

 

Vraag 2: Wat maakt jou als HR-professional onderscheidend?

Van jongs af aan ben ik een verbinder. Echt contact maken met de ander is voor mij van essentieel belang om kwaliteit te kunnen leveren. Voor mij is er weinig verschil in het één op één verbinding maken (van directeur tot gast) of met een grotere groep. Daarom vind ik (interactief) presenteren ontzettend leuk.

Toen ik na mijn Werkgelukpresentatie in mijn afstudeerjaar voor een volle bioscoopzaal als feedback kreeg dat het me lukte om verbinding te maken met zoveel betrokkenen, was ik zelfs verbaasd. Voor mij gaat het om de juiste balans tussen inhoud en verbinding. Zo beschrijft mijn HRD-manager dat ze het bijzonder vindt hoe ik het inlevende en analytische kan combineren met omzetten naar inhoud.

Ik heb een intensieve ontdekkingstocht binnen mijn leven en studieloopbaan achter de rug. Steeds ben ik trouw gebleven aan mezelf. Ik maakte keuzes die bij me pasten. Ik laat me steeds minder beïnvloeden door externe factoren. Dat heeft me ontzettend veel opgeleverd! Mijn visie is helder, ik weet wat ik wil en ga daar ook voor. Ik voel me op mijn plek binnen het HR(D)-beroepsdomein. Als ik blijf doen wat bij me past, waar ik gelukkig van word, kan ik mijn talenten inzetten, daarin uitblinken en daarmee anderen inspireren en helpen!

 

Vraag 3: Welke maatschappelijke thema's hebben de grootste invloed op jouw vak en waarom?

De snelle veranderingen wat betreft technologie maken grote indruk op mij. Systemen moeten HRM-ers steeds meer ontzorgen en ondersteunen. Wat betreft de HRD-tak is digitaal leren een actueel thema. Hoe blijf je bij met de ontwikkelingen en zorg je dat je aansluit op de leerbehoefte van je doelgroep?

Je ziet dat technologische ontwikkelingen in toenemende mate banen overnemen. Er ligt een uitdaging in de balans tussen de digitale wereld en het echt contact maken met elkaar. Voor mij blijven mensen altijd belangrijk in het werk.

Duurzame inzetbaarheid is ook een belangrijk thema door de stijgende AOW leeftijd. Hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar? Hier zie ik een koppeling met het thema Werkgeluk, wat onder meer een lagere ziekteverzuimfrequentie kan opleveren.

Ziekteverzuimpreventie is zowel van maatschappelijk als individueel belang (voor werkgever en werknemer), kernwoorden als gezondheid en veiligheid op het werk spelen daarbij een belangrijke rol. Meer (gezonde) werkenden betekent een beter functionerende maatschappij!

Tot slot is de economie van invloed op ons werk. Gaat het goed met de economie, dan zijn er meer banen en omgekeerd. Een goed functionerende arbeidsmarkt maakt meer sociale zekerheid mogelijk en creëert onafhankelijkheid van het individu.

We hebben weinig invloed op maatschappelijke thema’s, maar kunnen wel bedenken hoe we hier zo goed mogelijk in mee kunnen bewegen.

 

Vraag 4: Wat is het effect van diversiteit in je organisatie? Wat levert het je op?

Binnen De Efteling is er een grote mate van diversiteit. Met ruim 2600 medewerkers in verschillende functies kan dit ook niet anders. Van attracties, horeca, parkonderhoud en vormgeving tot kantoorwerkzaamheden. Door deze gelaagdheid kom je samen tot inzichten en je vult elkaar aan.

Mede door deze verschillende functies, heeft de Efteling een grote interne bron aan talenten. Collega’s hebben de mogelijkheid om intern te door te groeien. Medewerkers kunnen zich in verschillende disciplines van de organisatie ontwikkelen. De verbondenheid en loyaliteit aan de organisatie is en blijft erg sterk, maar de werkzaamheden kunnen veranderen. Juist omdat de Efteling ontzettend veel te bieden heeft als het gaat om diversiteit in functies. Zo is bijvoorbeeld onze huidige directeur Fons Jurgens doorgegroeid vanuit zijn functie als vakantiemedewerker!

We waarderen de verschillen tussen mensen. Zo is een van onze hoofdcompetenties ‘naturel’, waarmee we bedoelen dat je jezelf blijft en mag zijn! Binnen de Efteling staan de gasten centraal en iedereen betovert hen op zijn of haar eigen manier. Iedereen is anders, iedereen heeft andere talenten en iedereen mag op zijn eigen manier handelen. Hiermee behoudt je de authenticiteit, blijft het ‘echt’ en daarmee onderscheiden de medewerkers van de Efteling zich richting de gast.

 

Vraag 5: Denk eens 5 jaar vooruit. Noem 2 vraagstukken waarvan je verwacht dat die topprioriteit zijn voor de organisatie waarin je (dan) actief bent. Licht kort toe hoe je vanuit je HR-rol waarde toevoegt in de aanpak van die vraagstukken.  

De Efteling staat in de top-5 van Europese attractieparken. Een onderdeel uit de visie is om in 2020 een internationale bestemming te zijn voor een meerdaags verblijf.

Als ik vooruitblik naar 2022, denk ik dat dit een belangrijk thema blijft. Hoe blijf je bij met collega-attractieparken? Deze ‘vergrootte’ internationale stroom betekent ook iets voor de medewerkers. Zij zullen meer buitenlandse gasten te woord moeten staan en wellicht is de taal een obstakel bij het Betoveren van de gast. Hier ligt een rol voor de afdeling HR(D), door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden d.m.v. trainingen. Mijn rol is om bij te dragen als strategisch sparringpartner. Hoe gaan we dit doel realiseren en wat is er op lange termijn nodig? Als dit helder is, kan er tot actie worden over gegaan.

Dit jaar is de nieuwe verblijfsaccommodatie ‘Vakantiepark Efteling Loonsche Land’ geopend. Mocht de Efteling verder blijven uitbreiden, betekent dit ook iets voor de werving van nieuwe medewerkers. De Employee Journey is belangrijk, voor zowel sollicitanten als huidige medewerkers! Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan de werkbeleving en ontwikkeling van medewerkers. Precies de onderwerpen die mijn passie raken en een cruciale rol spelen bij dit onderwerp!


Mijn motto

 

Volg ons

facebook-icon gplus-icon linkedin-icon twitter-icon