Menu
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

HR medewerker bij Duifhuizen tassen & koffers - 2e plaats Publieksprijs

"Economische en technologische ontwikkelingen vragen wendbaarheid van organisaties. Het is pas succesvol wanneer het in de ‘genen' van de structuren, organisatie- en HR beleid zit."

linkedin

Mijn visie

Vraag 1: Waar zou de ultieme HR-afdeling zich mee bezig houden? En hoe is dit nu in de praktijk?

De ultieme HR-afdeling houdt zich bezig met continu de koppeling te maken van de relevante externe factoren met de interne organisatie. Op dit moment zou dit zijn door; de focus te leggen op de great employee experience (gebeurd nu te weinig, huidige situatie HR). Met daarin de focus op de needs van de medewerker, wat zoekt de medewerker anno 2017 in een werkgever? Wat kunnen wij de (toekomstige) medewerker (Y-generatie / millennials) bieden? Hoe trekken wij niet alleen nieuwe medewerkers aan (employer brand), maar vooral hoe behouden wij deze nieuwe ’talenten’ zodat zij niet vanwege het bureaucratisch beleid / het ontbreken van de why (Simon Sinek) weer vertrekken, omdat zij geen ruimte krijgen te doen wat ze willen doen (Lean, Agile en Scrum zijn manieren van werken die hieraan bijdragen gericht op autonomie). Namelijk; zich ontplooien, ontwikkelen, een positieve bijdrage geven en zingeving ervaren. Naast dat HR op de hoogte is, kan zij haar visie overdragen op directie (komt op voor de rechten van de medewerkers en heeft lef door kritisch te zijn tegenover beleid wanneer dit nodig is), zodat het doorsijpelt in de missie, visie, doelstellingen en strategie van het bedrijf (medewerkers moeten hierin worden; betrokken, gehoord, gecoacht).

 

Vraag 2: Wat maakt jou als HR-professional onderscheidend?

Mijn drijfveer, verantwoordelijkheidsgevoel en het plezier in mijn werk. Daarnaast investeer ik in het leren kennen van de organisatie, haar bedrijfsprocessen en het opbouwen van relaties op verschillende niveaus. Ik geef regelmatig ongevraagd advies (geen jaknikker) en heb een gezonde dosis eigenwijsheid. Ik denk dat ik vertrouwen weet te winnen doordat ik laat zien dat ik lef heb en niet opgeef.

Wat anderen zeggen over mij:

  • Medewerkers: ‘’oprecht geïnteresseerd, betrokken, vernieuwend’’
  • HR- Manager; ‘’laat zich inspireren (leergierig) door seminars – vakbladen – studie en kijkt of ze het kan introduceren op werk. Hierdoor is zij vernieuwend en denkt ze na over de toekomst (slimmer werken). Haar ideeën weet ze te verkopen, door overtuigend te zijn.’’
  • Directie: ‘’ze is goed in het creëren van draagvlak voor vernieuwende ideeën dankzij haar; visie, enthousiasme, daadkracht en uitleg krijgt zij anderen mee. Hierdoor helpt zij de organisatie meer te professionaliseren.’’
  • Directe collega’s: ‘’maakt gemakkelijk contact (betrokken, mensenmens) en is in staat om ‘’bruggen’’ te bouwen. Als het gaat om haar ambities, is geen lat te hoog en studeren om zichzelf te verbeteren is geen moeten maar cadeau waar zij maar al te graag een “strik” omheen doet.’’

 

Vraag 3: Welke maatschappelijke thema's hebben de grootste invloed op jouw vak en waarom?

Ouderen moeten langer doorwerken, organisaties zijn platter aan het worden waarmee het aantal managementlagen afneemt (zelfsturende teams), de oudere werknemer (50+) neemt niet snel zelf ontslag (werkgever moet ook hen betrokken en bevlogen houden), vakbekwaamheid (vanwege (technologische) ontwikkelingen) wat eist dat werknemers zich moeten blijven ontwikkelen om bij te blijven.

Deze economische en technologische ontwikkelingen vragen wendbaarheid van organisaties, d.m.v. onder andere duurzame inzetbaarheid. Het is pas succesvol wanneer het in de ‘’genen’’ van de structuren, organisatie- en HR beleid zit (performancemanagement, gesprekkencyclus, gezondheidsbeleid, arbobeleid, persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget (voor opleiding, vitaliteit, omscholing). Het zorgt voor minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit, meer werkplezier, behoud van kennis en expertise.

Andere thema’s zijn: krapte op de arbeidsmarkt, wet-en regelgeving (Wbp), vergrijzing en vergroening. Het eerste thema wil ik graag toelichten. In 2018 worden er nog meer problemen voorzien in het aantrekken van personeel (techniek en onderhoud (MBO/servicemonteurs), ICT (HBO/ software engineers), productie/operations (MBO verzorgden niveau 3, verpleegkundige en monteurs niveau 4).Ook zie je dat medewerkers (o.a. marketeers en ICT ’ers) sneller switchen van baan (arbeidsmobiliteit). De dominante werkgeversmarkt daar is in 2018 geen sprake meer van. Dit alles heeft invloed op recruitment en het behouden van medewerkers (employer brand, arbeidsmarktcommunicatie, great employee experience).

 

Vraag 4: Wat is het effect van diversiteit in je organisatie? Wat levert het je op?

De huidige maatschappij kan in sommige gevallen bij (grote) bedrijven diversiteit aan personeel ‘’eisen’’.Denk hierbij aan; krapte op de arbeidsmarkt, de participatiewet of bijvoorbeeld bij publieke organisaties als de politie of overheid om legitimiteit te verkrijgen.

Diversiteit kan het beste worden omschreven als ‘’alle aspecten, waarop medewerkers van elkaar verschillen’’. Voorbeelden hiervan zijn: leeftijden, etnische achtergronden, mensen met een beperking, mannen, vrouwen en seksuele voorkeur.De inspanningen hebben weinig zin als de focus alleen ligt bij het vergroten van diversiteit, de medewerkers moeten gewaardeerd worden en zich onderdeel voelen van de organisatie, alleen zo kunnen zij zich goed onderscheiden en excelleren.

Wanneer hier sprake van is kan diversiteit (grote) effecten en voordelen creëren als: vernieuwende en creatieve oplossingen – ideeën – afzetmarkten (hogere omzet), loyale medewerkers (binden van ‘’talenten’’), de gezamenlijke inzichten maken de organisatie sterker wat potentieel kan leiden tot concurrentievoordeel en kwaliteitsverhoging (betere overlevingskansen), imago (MVO).

Er zijn ook nadelen, want de verschillen tussen medewerkers kunnen ook leiden tot: conflicten, afstand, onbegrip, vooroordelen et cetera.Het is daarom belangrijk dat er aandacht is voor goed leiderschap wat inhoudt; dat de missie en visie dit beleid moeten ondersteunen en wordt uitgedragen en gewaarborgd.Hier ligt voor mij ook de uitdaging als Young HR Professional!

 

Vraag 5: Denk eens 5 jaar vooruit. Noem 2 vraagstukken waarvan je verwacht dat die topprioriteit zijn voor de organisatie waarin je (dan) actief bent. Licht kort toe hoe je vanuit je HR-rol waarde toevoegt in de aanpak van die vraagstukken.  

Over vijf jaar verwacht ik onder andere dat de technologische ontwikkelingen, organisaties verplicht op een aantal thema’s in te spelen, willen zij de continuïteit en wendbaarheid waarborgen. Voor veel organisaties zal winst halen topprioriteit zijn. Strategisch personeelsmanagement draagt hieraan bij, omdat de medewerker en zijn / haar functioneren de bron vormen van succes en continuïteit. Vanuit mijn HR-rol kan ik waarde toevoegen door: loopbaanbegeleiding, professionele gespreksvoering, beroepsoriëntatie, arbeidsverhoudingen, diversiteit van de organisatie te waarborgen en draagvlak te creëren, zodat de talenten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie op elkaar worden afgestemd.

Ik verwacht hierin een toenemende noodzaak voor het nieuwe beoordelen. Waarmee het ontwikkelpotentieel van werknemers sneller inzichtelijk wordt gemaakt, hiermee kunnen leidinggevenden effectiever omgaan met de ontwikkeling en prestaties van hun medewerkers. Vanuit mijn HR-rol zal ik beiden in dit proces ondersteunen.

Vanwege de verwachte stijging van ZZP’ers en freelancers zullen organisaties zich ook moeten focussen op de employer brand en employee experience, om zo deze doelgroep aan te trekken en te binden. Vanuit mijn HR-rol zal ik mij focussen op het verzorgen van een inspirerende werkomgeving (locatie, leuke extra’s; ingespeeld op de sociale behoeften: recreatie/entertainment, mogelijkheden zelfontplooiing, zingeving, nieuwe werken, geen manager/baas maar een inspirerende leider).


Mijn motto

 

Volg ons

facebook-icon gplus-icon linkedin-icon twitter-icon