Menu
Annemieke de Hoop

Annemieke de Hoop

Winnaar 3e prijs starter - Geheel verzorgde Personal Branding dag. Studente HRM bij Hogeschool Utrecht

Annemieke, 22, HRM, mensgericht, analytisch en gedreven.

linkedin

Mijn visie

Voor veel mensen is werk een belangrijk deel van hun leven. Hoe mensen hun werkzaamheden en werkomgeving ervaren, kan van grote invloed zijn op hoe zij in hun vel zitten èn op de bijdrage die zij leveren aan de organisatie waarvoor zij werken. Het is voor medewerkers van belang dat zij werken in een opbouwende omgeving, zodat zij op hun beurt zo goed mogelijk hun steentje bij kunnen dragen aan de organisatie.

Om dit als organisatie te realiseren, is een goed HRM-beleid nodig, dat aansluit op de behoeften van medewerkers èn op de organisatievisie en -doelstellingen. Om dit op elkaar af te stemmen is het goed om als HR-medewerker oprechte interesse voor de medewerkers en voor het management te hebben. Zo krijg je oog voor wat er in de organisatie speelt, waar verbetermogelijkheden liggen en hoe deze zaken verbeterd kunnen worden. Door de gebruikers (medewerkers en management) vervolgens zoveel mogelijk mee te laten denken bij deze oplossingen, zullen deze ook daadwerkelijk aansluiten en impact hebben.

Mijn toekomstvisie is dat de omgeving van veel organisaties steeds dynamischer wordt en dat organisaties die klaar willen zijn voor de toekomst, hierop in moeten spelen. Ik denk dat daarom dat het voor organisaties belangrijk is om in te zetten op de vitaliteit, innovativiteit, en flexibiliteit van medewerkers.

  • Vitaliteit (op lichamelijk en geestelijk gebied) als basis, omdat dit, naast productiviteit, lijdt tot positieve energie en betrokkenheid van medewerkers.
  • Innovativiteit, zodat medewerkers (in plaats van te klagen) vanuit betrokkenheid tot nuttige ideeën komen voor de organisatie en ook de ruimte krijgen om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dit draagt bij aan de continue ontwikkeling van organisaties, zodat deze in zijn geheel beter in kunnen spelen op de veranderende omgeving.
  • Flexibiliteit, omdat bij veranderende omgevingen, veranderende organisaties passen en organisaties niet veranderen als functies, taken en gedachten van mensen niet veranderen. Medewerkers moeten de flexibiliteit en openheid hebben om om te kunnen gaan met nieuwe ideeën en eventuele veranderingen van hun takenpakket.

Hoewel dit niet de enige HR-thema’s zijn die belangrijk zijn, verwacht ik dat deze thema’s in veel toekomstig HR-beleid terug zullen komen en de inzet op deze thema's organisaties klaar maakt voor de toekomst.

Kortom: een goede HR-afdeling heeft mijns inziens oog voor medewerkers, organisatiedoelstellingen en voor de toekomst, om zo bij te dragen aan het succes van mensen en organisatie!


Mijn mottoVolg ons

facebook-icon gplus-icon linkedin-icon twitter-icon