Menu

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

We hebben een nieuwe website!

HRTOTY building blocks

 

 

De winnaars van 2018 zijn bekend!

Vanaf 10 september was de strijd losgebarsten en hebben alle genomineerden de opdracht van de kwartfinale ontvangen. De jury boog zich over het resultaat en heeft bepaald wie  doorgingen naar de halve finale op 24 oktober, waar door middel van een serious game deze battle voortraasde. Op 30 november kwamen de 8 top-finalisten bij elkaar waar na een bloedstollende middag de winnaars zijn uitgeroepen!

De winaar van de vakjuryprijs is naar huis gegaan met het Development Program van Rvdb en de winnaar van de publieksprijs is met een opleidingscheque van Trainers Academie. 
Wie hebben deze hoofdprijzen ter waarde van €6.000,- gewonnen?
Benieuwd waar het talent op is getoetst? Dit zijn de selectiecriteria.

 

           

HR Talent of the Year Awards

         

De awards staan in het teken van TALENT, INNOVATIE & VERBINDING. Want talent alleen is niet voldoende. Het vraagt visie, ondernemerschap
en impact om vernieuwende keuzes  te maken en de weg vrij te maken naar de top van HR Nederland.
HRcommunity biedt HR helden en voorbeelden van nu en de toekomst een podium. 


De winnaars van HR Talent of the Year 2018

Winnaars 2018 kleine versie                 


HR Talent of the Year is een initiatief van

HR Community Retrangle Basis RGB DEF

Roos Olgers

Roos Olgers

Intercedente bij Driessen HRM

"Een HRBP moet tegengas durven geven ook al zijn op dat moment de belangen strijdig en zelfs als de relatie vanwege de inhoud tijdelijk onder druk komt te staan."

linkedin

Mijn visie

Vraag 1: Waar zou de ultieme HR-afdeling zich mee bezig houden? En hoe is dit nu in de praktijk?

De meeste HR afdelingen zijn ooit ingericht voor uitvoering van HR gerelateerde taken ter ondersteuning van lijnmanagers bij het verwezenlijken van hun afdelingsdoelstellingen. Dit is een traditionele benadering, waarmee de expertise en potentie van HR onvoldoende worden benut en kansen verloren gaan.

Dit verandert. Er komen HR Business Partners (HRBP) die lijnmanagers actief helpen om hun organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. De HRBP ziet toe op de juiste organisatiebrede toepassing van de geldende HR regels en voorschriften waarmee willekeur wordt vermeden. Maar de HRBP reikt ook (ongevraagd) ideeën aan op het gebied van bijvoorbeeld taakverdeling, inzet van medewerkers, beloningsproblematiek, opleidingen, aanpak van verzuim, doorstroom en ontslag.

Onder HRBP’s bestaan kwaliteitsverschillen. Niet iedereen kan en durft een lijnmanager tegengas te geven die vooral oog heeft voor het realiseren van zijn doelen en daarbij soms voorbij gaat aan de juiste toepassing van de spelregels. Een HRBP moet tegengas durven geven ook al zijn op dat moment de belangen strijdig en zelfs als de relatie vanwege de inhoud tijdelijk onder druk komt te staan. Als het goed is bewijst de praktijk uiteindelijk het gelijk van de HR specialist.

 

Vraag 2: Wat maakt jou als HR-professional onderscheidend?

Wat mij als HR professional onderscheidend maakt is een vraag die het best kan worden gesteld aan de mensen waarmee en waarvoor ik werk. Uiteraard kan ik wel de uitgangspunten en basisvaardigheden delen waarmee ik mijn taken zo goed mogelijk probeer uit te voeren.

Op de eerste plaats zorg ik dat mijn kennis van wet- en regelgeving up-to-date blijft en hou daarbij ook de ontwikkelingen in ons vak scherp in de gaten. Dat laatste kan voor mijn gesprekspartners van belang zijn bij de inrichting van hun organisatie.

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit luisteren. Ik lever diensten op basis van wat ik hoor maar luister ook naar wat er soms tussen de regels door wordt gezegd. Ik ben goedgelovig maar zeker niet naïef. Luisteren, samenvatten en doorvragen helpt mij altijd de juiste afwegingen te maken.

Ik vind vertrouwen, integriteit en loyaliteit zeer belangrijk. Met deze uitgangspunten krijgt samenwerking de meeste diepgang.

Tot slot doe ik mijn werk het liefst met een gezonde dosis humor waarbij ik mezelf niet spaar, maar schakel moeiteloos in de serieuze modus zodra de situatie daarom vraagt.

 

Vraag 3: Welke maatschappelijke thema's hebben de grootste invloed op jouw vak en waarom?

Er is vaak discussie over de toegevoegde waarde van HR. De vraag die dan moet worden beantwoord is of HR niet veel meer thuis hoort in het takenpakket van de managers in de lijnorganisatie.

Er zijn veel maatschappelijke thema’s die direct invloed hebben op de bedrijfsvoering en HR. Ik wil er graag een paar noemen die actueel zijn, namelijk: de inzet van ouderen in relatie tot langer doorwerken, permanente ontwikkeling, waardoor voortijdige uitval van ouderen wordt voorkomen en de inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Verder zijn er vraagstukken op het gebied van digitalisering en privacy, plaats en tijd onafhankelijk werken, de inzet van ZZP’ers en asielzoekers met een verblijfstatus. Als laatste ontwikkeling de aanpassing van de flexwet, waarbij medewerkers drie in plaats van twee jaar op tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen werken in dezelfde organisatie.

Deze onderwerpen raken mij allemaal in mijn werk als HR professional maar belangrijker nog, hebben grote gevolgen voor de organisaties en de lijnmanagers. Omdat de focus van hen vaak ligt op het gebied van bedrijfsvoering en continuïteit, bieden al deze thema’s kansen om mijn meerwaarde en die van HR in het algemeen in de praktijk te laten zien.

 

Vraag 4: Wat is het effect van diversiteit in je organisatie? Wat levert het je op?

Om deze vraag te beantwoorden wil ik gebruik maken van een metafoor, namelijk die van het bordspel Triviant. Dit is een spel dat je wint wanneer je als eerste verschillende kleuren hebt verzameld. Die kleuren vertegenwoordigen verschillende onderwerpen die je alleen in totaliteit de winst kunnen bezorgen.

Naar mijn mening geldt dit ook voor organisaties. Je wint als je alle ‘partjes’ bij elkaar hebt verzameld, hoewel het daar natuurlijk gaat om andere factoren, zoals: visie, respect, maatschappelijke betrokkenheid, emancipatie, persoonlijke vaardigheden, waardevrij kunnen (be)oordelen, gelijke behandeling, cultuur, aanvaarding van elkaars sterktes en zwakheden.

Mensen die van elkaar verschillen vullen elkaar ook aan. Wanneer iedereen bereid is de verschillen te omarmen en te zien als een kans om samen beter te worden, is de organisatie aan het eind de winnaar. Op deze wijze benaderen wij dat bij Driessen HRM, de organisatie waar ik onderdeel van ben. Ons motto is niet voor niets: Mensen maken het verschil.

 

Vraag 5: Denk eens 5 jaar vooruit. Noem 2 vraagstukken waarvan je verwacht dat die topprioriteit zijn voor de organisatie waarin je (dan) actief bent. Licht kort toe hoe je vanuit je HR-rol waarde toevoegt in de aanpak van die vraagstukken.  

Mensen moeten, door de verhoging van de AOW leeftijd, steeds langer doorwerken. Dat betekent dat organisaties maatregelen moeten nemen om mensen ook op langere termijn vitaal te houden om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Ik zie het als mijn taak om programma’s te ontwikkelen waarmee die vitaliteit kan worden bereikt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan: door HR centraal gestuurde inrichting van kantoren met ergodynamisch meubilair, het aanbieden van (ARBO) werkplekscans, waarna de werkplek wordt afgestemd op de individuele medewerker, het dagelijks aanbieden van fruit en het bieden van de mogelijkheid om het werk af te wisselen met sport en beweging. Dit alles wordt verankerd in de arbeidsvoorwaardenregeling.

Ik zie in mijn werk steeds meer laaggeschoolde arbeid en laagbetaald werk uit de organisaties verdwijnen. Een ander probleem is dat het werk door het stijgen van de leeftijd soms te zwaar wordt. HR heeft de uitdaging deze categorieën werknemers ook op langere termijn aan het werk te houden. Dit kan door scholingsprogramma’s, maar ook, en dat sluit heel erg aan op mijn huidige werk, met organisatie overstijgende mobiliteitscentra, waar gezamenlijk wordt beoordeeld waar de medewerker op dat moment het best op zijn plaats is. Daar ga ik me sterk voor maken.


Mijn motto

 


HRtalent of the Year op Twitter

Ellen Schuit Ellen_schuit Ellen Schuit

En onze Frederique was erbij! #trots! https://t.co/0FvgcCwTsL

6 days, 13 hours ago Reply Retweet Favorite

Volg ons

facebook-icon gplus-icon linkedin-icon twitter-icon