Menu

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

We hebben een nieuwe website!

HRTOTY building blocks

 

 

De winnaars van 2018 zijn bekend!

Vanaf 10 september was de strijd losgebarsten en hebben alle genomineerden de opdracht van de kwartfinale ontvangen. De jury boog zich over het resultaat en heeft bepaald wie  doorgingen naar de halve finale op 24 oktober, waar door middel van een serious game deze battle voortraasde. Op 30 november kwamen de 8 top-finalisten bij elkaar waar na een bloedstollende middag de winnaars zijn uitgeroepen!

De winaar van de vakjuryprijs is naar huis gegaan met het Development Program van Rvdb en de winnaar van de publieksprijs is met een opleidingscheque van Trainers Academie. 
Wie hebben deze hoofdprijzen ter waarde van €6.000,- gewonnen?
Benieuwd waar het talent op is getoetst? Dit zijn de selectiecriteria.

 

           

HR Talent of the Year Awards

         

De awards staan in het teken van TALENT, INNOVATIE & VERBINDING. Want talent alleen is niet voldoende. Het vraagt visie, ondernemerschap
en impact om vernieuwende keuzes  te maken en de weg vrij te maken naar de top van HR Nederland.
HRcommunity biedt HR helden en voorbeelden van nu en de toekomst een podium. 


De winnaars van HR Talent of the Year 2018

Winnaars 2018 kleine versie                 


HR Talent of the Year is een initiatief van

HR Community Retrangle Basis RGB DEF

Nanou Naber

Nanou Naber

HR-adviseur bij PlaytoWork

"In mijn HR-rol wil ik verbinding blijven stimuleren door te blijven praten met medewerkers, ze het bewustzijn meegeven, managers stimuleren om in gesprek te blijven met hun medewerkers."

linkedin

Mijn visie

Vraag 1: Waar zou de ultieme HR-afdeling zich mee bezig houden? En hoe is dit nu in de praktijk?

In de ultieme HR afdeling zou “verbinding” in mijn ogen centraal moeten staan. Verbinding tussen de verschillende mensen in de organisatie is van cruciaal belang. HR zou moeten faciliteren dat zij met elkaar in gesprek gaan en communiceren over ontwikkelingen, belangen en visies per afdeling of zelfs per functie. HR moet signaleren als dit niet goed gebeurd en hier passende interventies op loslaten.

HR zou moeten bijdragen aan het optimaal tot zijn recht komen van elk individu in teams. Tijdens MT vergaderingen moet HR in zijn business partner rol een observator en gesprekspartner zijn om over de cohesie en samenhang van de organisatie te kunnen adviseren.

Daarnaast de verbinding creëren tussen de organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen van de medewerkers. Daarbij moet leren centraal staan en zou HR een klimaat moeten creëren waar continu ontwikkelen de norm is. Medewerkers zijn de drijfveer van de organisatie, zonder mensen met kan een organisatie nooit zijn doelen behalen. HR moet samen met leidinggevenden de leerbehoefte in kaart blijven brengen en hierop anticiperen.

Ten slotte moet HR op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de politiek. Zonder deze essentiële kennis, kan HR zijn rol als adviseur niet goed uitvoeren.

 

Vraag 2: Wat maakt jou als HR-professional onderscheidend?

Met mijn enthousiasme en energie krijg ik mensen in beweging. Door mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid en kritische blik, kom ik in elke situatie of bij elk vraagstuk tot de kern. Zowel op het gebied van beleid als op individueel niveau, blijf ik vragen stellen waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt en hoe dat bijdraagt aan het overkoepelende doel. In combinatie met de oprechte aandacht en tijd die ik voor mensen heb, zet ik mensen aan het denken en komen zij tot nieuwe inzichten.

Iedereen is in mijn ogen gelijk en zo behandel ik mensen ook. Door elk individu serieus te nemen en in zijn waarde te laten, komen mensen tot hun recht. Mijn interesse naar persoonlijke doelen en drijfveren, zorgen ervoor ik goed in kan schatten waar elke persoon zich het beste voelt en tot zijn recht komt.

Als HR-professional hoop ik een sparringpartner en adviseur te zijn die samen met de gesprekspartner tot een plan kan komen. Het doorgronden van vraagstukken en daar samen oplossingen voor vinden, geeft mij energie. Hierbij probeer ik altijd het belang van de verschillende stakeholders te benoemen en hier actie op te ondernemen.

 

Vraag 3: Welke maatschappelijke thema's hebben de grootste invloed op jouw vak en waarom?

Flexibilisering en alles wat daarbij komt, is nog steeds een thema waar HR veel mee te maken heeft. Het feit er in het regeerakkoord wordt genoemd dat er wordt gestreefd naar “vast minder vast, en flex minder flex” geeft aan dat er nog steeds wordt gezocht naar een balans. Alle nieuwe afspraken moeten worden doorgevoerd in het beleid van HR en de organisatie. Naast ontwikkeling binnen de organisatie, moet HR continu op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de politiek en op de markt.

Daarnaast heeft de vergrijzing in Nederland veel invloed op het HR vak. Door de AOW leeftijd die stijgt, moeten wij als HR-professionals meer aandacht besteden het beleid voor deze groter wordende groep mensen. Duurzame inzetbaarheid en het belang van gezonde en vitale mensen komt daarbij kijken. Door de verschillen tussen oude en jonge medewerkers te gebruikt worden om kennis te delen en elkaar te blijven inspireren. Hierbij is werkgeluk en medewerkers in hun kracht zetten van belang.

Ten slotte is de veranderende technologie van invloed op ons vak. Big data moet gebruikt worden als onderbouwing van beslissingen. Systemen zullen ons administratief werk overnemen waardoor wij meer HR business partner kunnen zijn en management kunnen adviseren.

 

Vraag 4: Wat is het effect van diversiteit in je organisatie? Wat levert het je op?

Diversiteit op het gebied van achtergrond en cultuur, kan in je organisatie zorgen voor verschillende visies op de vraagstukken in het bedrijf, onderbouwd door verschillende normen en waarden van elk individu. In eerste instantie, kan dit zorgen voor onbegrip en irritatie binnen afdelingen.

Maar, als de nieuwsgierigheid naar deze verschillende normen en waarden wordt gestimuleerd door de organisatie, kan men van elkaar leren, nieuwe inzichten verkrijgen en werkt dit in het voordeel van de organisatie. HR kan hierin ondersteunen door bewustwording en vertrouwen te creëren dat iedereen belangrijk is en iets bijdraagt aan de organisatie doelstellingen.

Diversiteit kan ook herkend worden in verschillende functies en verschillend “soort” mensen. De ene medewerker is goed in cijfers analyseren, terwijl de ander veel beter is in communicatie. Beide medewerkers heb je nodig in een organisatie.

Een organisatie kan niet zonder diversiteit, elk vakgebied of functie heeft namelijk medewerkers nodig met specifieke vaardigheden en kennis. HR is in mijn ogen de verbindende factor die de communicatie en samenhang tussen deze verschillende functies moet creëren.

 

Vraag 5: Denk eens 5 jaar vooruit. Noem 2 vraagstukken waarvan je verwacht dat die topprioriteit zijn voor de organisatie waarin je (dan) actief bent. Licht kort toe hoe je vanuit je HR-rol waarde toevoegt in de aanpak van die vraagstukken.  

1. Hiërarchische veranderingen

Een trend die nu al is begonnen, het “platter” worden van organisaties. Hiërarchie verdwijnt in organisaties en medewerkers krijgen meer vrijheid en inspraak in de bedrijfsvoering.

Als HR-professional wil ik dit gaan ondersteunen en medewerkers hierin coachen. HR zal in zo’n organisatie minder operationeel bezig hoeven zijn omdat medewerkers zelf hun beslissingen nemen. In de uiterste situatie bepalen zij zelf hun uren en salaris, waarbij ik als HR alleen zal adviseren en als sparringpartner zal fungeren. Als er problemen of discussies ontstaan, zal ik er zijn om ervoor te zorgen dat zij de oplossing samen vinden.

2. Communicatie

De communicatie zal in mijn ogen op veel gebieden mis gaan door de technologie. De jongere generatie die dan in het bedrijfsleven actief zal zijn, is niet meer gewend om écht contact te hebben met mensen. Het zal allemaal via de technologie gaan die dan is ontwikkeld terwijl mensen contact en verbinding nodig hebben.

In mijn HR-rol wil ik deze verbinding blijven stimuleren. Dit door te blijven praten met medewerkers, ze het bewustzijn meegeven, managers stimuleren om in gesprek te blijven met hun medewerkers.


Mijn motto

 


HRtalent of the Year op Twitter

Ellen Schuit Ellen_schuit Ellen Schuit

En onze Frederique was erbij! #trots! https://t.co/0FvgcCwTsL

6 days, 13 hours ago Reply Retweet Favorite

Volg ons

facebook-icon gplus-icon linkedin-icon twitter-icon